BluOr Bank labdarība

“Šajā pasaulē mūs bagātus dara nevis tas,
ko mēs saņemam, bet gan tas, ko mēs atdodam.”

H.V. Bīčers

Sociālā atbildība


Ikviena stabilitāti un labklājību sasnieguša indivīda vai organizācijas pienākums ir sniegt savu ieguldījumu noteiktu procesu attīstībā tā, lai kopīgiem spēkiem arī apkārtējā vide kļūtu iespējami attīstītāka un pārtikusi.

Banka savos darbības gados ir ne tikai izaugusi par spēcīgu starptautiska līmeņa finanšu pakalpojumu institūciju, bet ir arī kļuvusi par uzskatāmu piemēru, cik daudz var sasniegt uz ģimenes vērtībām un spēcīgu pēctecību balstīta komanda. Ikdienā banka un tās darbinieki savu sociālo atbildību aktīvi apliecina visdažādāko pasākumu un projektu ietvaros.

Lai apliecinātu bankas kā sociāli atbildīga uzņēmuma darbību sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanā, 2013.gada decembrī banka nodibināja labdarības fondu. 

Labdarības fonds BeOpen ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kuras galvenā darbības joma ir labdarība un atbalsts sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai un bērniem ar īpašām vajadzībām.

Labdarības fonds ir atvērts sadarbībai, priecājas par jauniem dalībniekiem un ir pateicīgs ikvienam ziedotājam, kurš atbalsta mūsu projektus un ir gatavs labus darbus darīt ar mums kopā.

BeOpen darbojas uz statūtu pamata atbilstoši fonda noteiktajām vadlīnijām un definētajām prioritātēm. Organizācijai ir piešķirts Sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem dod iespēju saņemt ienākuma nodokļu atlaides.

BeOpen no ziedojumiem neietur nekādu komisijas maksu. Visa ziedotā nauda 100% apmērā nonāk tam paredzētajam mērķim. Fonda administratīvās izmaksas netiek segtas no ziedojumiem.

projekti


Kontaktinformācija:

Labdarības fonds BeOpen

Adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Reģ.Nr. 50008218201,

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 0001 0

E-pasts: info@beopen.lv

Ingrīda Šmite, Valdes locekle, labdarības fonds BeOpen

Informējam, ka fonda līdzšinējais nosaukums BluOr Bank Charity 2018.gada 3.aprīlī ir nomainīts uz nosaukumu – labdarības fonds BeOpen.
BeOpen turpina visus iesāktos atbalsta projektus.