Maksājumu grūtības

hipotekāro kredītu aizņēmējiem - patērētājiem

Pēdējā laikā EURIBOR likmes straujas palielināšanas rezultātā ir pieaugusi arī finanšu slodze uz aizņēmējiem – patērētājiem, atsevišķos gadījumos aizņēmējam radot grūtības esošo kredītu saistību pildīšanā.

Saskaroties ar kredītmaksājumu veikšanas grūtībām, BluOr Bank aicina hipotekāro kredītu aizņēmējus – patērētājus jau laikus sazināties ar banku un informēt par to, lai banka varētu individuāli izvērtēt aizņēmēja situāciju un atrast vispiemērotāko risinājumu.Grūtību gadījumā BluOr Bank piedāvā šādus risinājumus atvieglojumu piešķiršanai kredītu saistību izpildei:

 • Kredīta pamatsummas brīvdienas piešķiršana: noteiktā periodā par kredītu tiek maksāti tikai procenti, bet ne pamatsumma. Tādējādi pamatsumma paliek nemainīga, un kredīta dzēšanas grafiks tiek pārskatīts, kad beidzas periods, kurā tiek maksāti tikai procentu maksājumi.

• Samazināti kredīta dzēšanas maksājumi: kredīta pamatsummas maksājumu samazinājums noteiktā periodā, lai pielāgotu aizņēmēja ietekmēto naudas plūsmas situāciju. Procenti joprojām ir jāmaksā pilnībā.

• Labvēlības periods/ saistību maksājuma moratorijs: noteiktā periodā kredīta maksājumi (pamatsumma un procenti) netiek veikti.

• Parādu/procentu kapitalizācija: nesamaksātās parāda summas (kredīta pamatsumma, procenti un citi maksājumi) pieskaitīšana neapmaksātajai kredīta pamatsummai.

• Procentu likmju samazināšana: procentu likmes fiksētās daļas samazināšana.

• Kredīta termiņa pagarinājums: kredīta termiņa pagarinājums (t.i., līgumā pēdējā noteiktā kredīta maksājuma diena), kas ļauj samazināt maksājumu summas, sadalot atmaksu ilgākā periodā.


Izvērtējot aizņēmēja situāciju, var tikt rasti arī citi papildu risinājumi grūtību perioda pārvarēšanai.