6 soļi līdz veiksmīgam mārketinga plānam

2018. gada 09. novembris

Ikgadējā mārketinga plāna izstrāde ir veiksmīga uzņēmuma darbības pamats. Patiesībā varētu pat teikt – mārketinga plāns ir tā dzinējspēks.

Nav noslēpums, ka viens no būtiskākajiem biznesa elementiem ir mārketings. Uzņēmuma produkcija vai pakalpojumi var būt ļoti augstā līmenī, taču, ja tie nenonāk pie sava patērētāja, viss pārējais jau vairs nav svarīgi. Tāds arī ir mārketinga plāna mērķis: maksimāli precīzi piesaistīt un noturēt klientus. Un šī arī ir atšķirība no biznesa plāna, kura uzdevums ir paša produkta radīšana.

Kopumā mārketinga plānam ir jānosaka divi aspekti: produkcijas priekšrocības no mērķauditorijas skatupunkta, kā arī pati mērķauditorija. Tie abi ir tik cieši saistīti, ka pat grūti pateikt, kurš no tiem ir pirmais un kurš – otrais. Tie abi ir mārketinga stratēģijas veidošanas pamats. Tāpēc galvenais laba mārketinga plāna princips, kuru nereti vispār neņem vērā, ir elastīgums. Patiesībā elastīgums ir ļoti būtisks efektivitātes elements. Ja krītas tās rādītāji, visticamāk, jums būtu elastīgi jāatrod cita pieeja.

Pieeja un izmantojamie instrumenti – tas jau ir taktikas līmenis. Lai radītu labu mārketinga plānu, ir skaidri jāapzinās, ka šie divi elementi nedrīkst būt pretrunā ar visu iepriekš teikto.

Tāpēc BlueOrange piedāvā pārskatīt svarīgākos soļus ceļā uz panākumiem.


Pirmais solis.

Sāciet ar situācijas analīzi

Situācijas analīze parāda, kur jūsu uzņēmums atrodas konkrētajā brīdī. Pacentieties, cik tas ir iespējams, noteikt arī, kur tas būs pēc noteikta laika. Salieciet pa plauktiņiem uzņēmuma uzdevumus, uzkrāto pieredzi un produkta vai pakalpojuma īpatnības.

Pēdējos gados mērķauditorija ir kļuvusi sarežģīta un tajā vērojama spēcīga segmentācija. Patēriņa modeli nomainījis izglītotais, bet patērētājs parastais pārvērties par patērētāju viszini. Tāpēc, neatkarīgi no biznesa nišas, centieties tirgu un konkurentu darbības principus izprast pēc iespējas dziļāk.

Kādas ir jūsu priekšrocības? Optimāla cena? Ērtības? Ekskluzīva kvalitāte? Varbūt tās ir kādā citā aspektā? Tikai pēc šādas analīzes izgaismosies jūsu produkta vai pakalpojuma unikalitāte un vērtība. Nav iespējams piedāvāt visiem visu uzreiz! Tāpēc godīga un pareizi veidota savas preces īpašību analīze palīdzēs ar lielu varbūtības procentu noteikt, kāda tipa pircējs izvēlēsies tieši to.

Otrais solis.
Identificējiet mērķauditoriju

Modernās tehnoloģijas ļauj izrēķināt vissīkāko auditorijas segmentāciju un saziņu ar klientu spēj pacelt jaunā līmenī. Tāpēc ir ļoti svarīgi savai zināšanai izveidot potenciālā pircēja portretu. Galu galā, nedrīkst taču runāt ar kaut ko – nezin ko...

Protams, nesen spēkā stājusies ES regula par personas datu aizsardzību ievērojami ierobežo personiskās informācijas vākšanu un glabāšanu. Bet pastāv taču arī sociālās analīzes metodes. Šādas analīzes mērķis ir maksimāli skaidri iztēloties, uz ko ir vērsta mārketinga stratēģija.

Cik vecs ir jūsu klients, vai viņš ir vīrietis vai sieviete, kāda ir viņa izglītība un ģimenes stāvoklis? Ko var teikt par viņa sociāli ekonomisko stāvokli un dzīvesveidu? Kādā valstī viņš dzīvo, un kāda ir tās cilvēku mentalitāte un kultūras vērtības? Un kādas ir tirgus īpatnības? Pie kura patērētāju tipa var pieskaitīt jūsu klientu – pie novatoriem vai pie konservatīvajiem?

Rezultātā jūs iegūsiet, iespējams, pat veselu galeriju ar dažādiem portretiem, un katrs pārstāvēs kādu mērķauditorijas segmentu. Tā jums palīdzēs labāk saprast savu potenciālo pircēju un ne tikai uzlabot komunikāciju ar viņu, bet arī vairot pozitīvu zīmola uztveri.

Trešais solis.

Izvirziet mērķus

Varētu šķist – mērķis visiem ir viens: palielināt pārdošanas rādītājus. Taču, ņemot vērā iepriekš teikto, ir skaidrs, ka tā sasniegšana ir tikai pārdomātas mārketinga politikas realizācijas sekas. Tajā ietilpst arī darbs ar mērķauditoriju, un zemāka līmeņa mērķu te varētu būt diezgan daudz. Tāpēc iesākumā formulējiet šos mērķus, pārliecinieties, ka tie ir reāli, ka nav pretrunā cits ar citu un ka tie ir sasniedzami jūsu noteiktajā laikā.

Ieteikums: ieviesiet mārketinga novērtēšanas sistēmu un regulāri to atjaunojiet. Šādi pieraksti palīdz vizualizēt mērķus, lai arī to izveidošanas process ir gaužām vienkāršs – paldies analītiķiem. Turklāt noteikto uzdevumu realizācijas dinamika būs maksimāli uzskatāma. Tas viss palīdzēs izvirzīt būtiskākos uzdevumus un koncentrēties tieši uz tiem.

Un nobeigumā – pārliecinieties, ka jūsu mērķi ir īstenojami ar jūsu uzņēmuma esošo infrastruktūru – budžetu, talantiem, tehnoloģijām utt.

Ceturtais solis.

Pilnveidojiet komunikācijas mārketinga stratēģijas

Šo soli var uzskatīt par laba mārketinga plāna sirdi un dvēseli. Jau sen zināms, ka pareizi veidota uzņēmuma komunikācijas politika rada pievienoto vērtību. Citiem vārdiem – izvēršas par peļņu. Tāpēc detalizēti pārdomājiet, kādi kanāli palīdzēs sazināties ar jūsu mērķauditoriju un izpildīt definētos uzdevumus.

Mūsdienās, var teikt, neizbēgami nākas kombinēt tradicionālos (ārējos) un “jaunos” (tiešsaistes) mārketinga virzienus. Tas ne tikai ļauj pastiprināt sava vēstījuma iedarbību uz klientiem, bet arī piesaistīt viņu uzmanību. Noteikti ir dzirdēts izteiciens – “ja jūsu nav internetā, tad jūsu nav vispār.”

Ieteikums: Šajā stadijā katru mērķi aplūkojiet atsevišķi un uzskaitiet, kas jādara tā sasniegšanai. Lai gan patiesībā visi jūsu izvēlētie virzieni darbosies kopā. Komunikācijas politikai ir jābūt vienotai, citādi jums tādas vienkārši nav.

Piektais solis.

Nosakiet budžetu

Šis ir mīļākais solis grāmatvežiem un nīstākais mārketinga cilvēkiem. Un viņiem nevar nepiekrist – budžets nav nekāda joka lieta... lai arī palīdz novērtēt, cik reālas ir dažādas komunikācijas ieceres, un optimizēt turpmākos plānus. Tāpēc vēlme atteikties no rūpīgas budžeta izstrādes konkrētu rezultātu sasniegšanai beigu beigās noved pie sajukuma un liekiem tēriņiem. 

Sestais solis.

Ķerieties pie darba

Mārketinga plāni mēdz būt ļoti dažādi – gan pavisam vienkārši, gan sarežģīti savā super detalizācijā. Šie seši soļi palīdzēs jums atrast savu pareizo ceļu.

Ieteikums: Nosakiet termiņu, kad jūsu plānam jābūt gatavam – bez tā viss var vilkties bezgalīgi. Tomēr neaizmirstiet, ka labam mārketinga plānam ir jāattīstās un jāmainās, atbilstoši biznesa panākumiem.

Lai veicas!