CV IT nozarē: ko tajā vēlas redzēt darba devējs

2019. gada 05. novembris

Jūs varat būt augstas klases speciālists, kurš smalki apguvis profesionālās iemaņas un sekmīgi pielieto tās praksē. Taču modernais darba tirgus papildu nozarei raksturīgajām prasmēm stingri pieprasa arī prasmi pielietot personālmārketinga rīkus, un svarīgākais no tiem ir CV. BlueOrange Bank IT pārvaldes vadītājs Andrejs Lavrinovičs stāsta par nozīmīgākajām CV niansēm, kurām personāla atlases procesā tiek pievērsta vislielākā uzmanība un kas spēlē izšķirošu lomu, pieņemot lēmumu par darba attiecību uzsākšanu.

CV pamatuzdevums ir ieinteresēt darba devēju, izcelties starp daudziem citiem pretendentiem. Cik sarežģīts šis uzdevums ir IT speciālistiem — sagatavot savu CV tā, lai pretendenta spējas un prasmes tiktu pienācīgi novērtētas?

- Galvenais CV uzdevums ir panākt, lai jūs uzaicina uz darba pārrunām. Pats svarīgākais uzdevums ir piedalīties pārrunās tā, lai jūs pēc tam pieņemtu darbā. Varat lūgt palīdzību CV sagatavošanā, varat to rakstīt mājas apstākļos stundām ilgi, bet pārrunu laikā viss kļūst skaidrs gandrīz uzreiz.

- Vai jūs piekrītat, ka speciālista profesionālo līmeni var novērtēt pēc dažiem vārdiem, kas minēti viņa CV?

- Jā, piekrītu. CV jābūt profesionāli sastādītam, tajā nedrīkst būt kļūdu. Ja IT speciālists kļūdaini raksta programmas nosaukumu, ar kuru viņš strādā, tas neizbēgami izraisa pārdomas par viņa profesionalitātes līmeni.- Kādiem aspektiem jūs galvenokārt pievēršat uzmanību, kad izskatāt CV?

- Pirmkārt CV ir jābūt atbilstoši noformētam. Mūsdienās ļoti bieži izmanto jau gatavas CV veidnes. Tās ir pieejamas lejupielādei dažādos formātos. Universālākais ir Europass formāts. Reiz es saņēmu CV, kas bija veidots, izmantojot teksta programmu Notepad. Acīmredzot šis pretendents uzskatīja par nepieciešamu sniegt informāciju par sevi tieši šādā veidā. Visbiežāk CV sūta angļu valodā. Ideāls CV aizņem vienu lappusi, maksimums divas.

Es vienmēr pievēršu uzmanību pretendenta pēdējai darba vietai un darba ilgumam katrā darbavietā. Uzskatu par optimālu, ja cilvēks ir strādājis vienā darba vietā vismaz 5–7 gadus. Tas liecina par viņa pastāvību, un vēl par to, ka jaunus izaicinājumus un perspektīvas šis cilvēks tiecas meklēt savā pašreizējā darba vietā tā vietā, lai vairākkārt mainītu darba devējus.

Sekoju arī darba pārtraukumiem, kas nav aizpildīti. Tas raisa pārdomas — ar ko gan cilvēks ir nodarbojies starplaikā?

Pēdējā laikā Latvijā ir izveidojusies situācija, ka pastāv IT speciālistu iztrūkums, jo ļoti daudzi profesionāļi ir aizbraukuši no valsts dažādu iemeslu dēļ. Un tomēr mēs saņemam daudz CV. Arvien biežāk cilvēki par programmētājiem vēlas strādāt cilvēki, kuriem nav lielas pieredzes šajā jomā. Viņi ir apmeklējuši kaut kādus kursus un pēc tam trīs mēnešus nostrādājuši praksē. Nelieliem uzņēmumiem visdrīzāk ir nepieciešams speciālists ar bagātu darba pieredzi šajā jomā, savukārt lielos uzņēmumos ir gatavi audzināt arī profesijas iesācējus, nodrošinot iespējas personiskai izaugsmei un profesionālajai attīstībai.

- Cik svarīga loma, izskatot CV, ir izglītībai?

- Es vienmēr skatos, vai pretendentam ir augstākā izglītība. Ja tā ir nepabeigta, tad neviļus rodas jautājums, kāpēc pretendents nav pabeidzis augstskolu? Varbūt viņam ir grūti pabeigt iesākto, vai arī pietrūka pacietības? Tas ir ļoti svarīgi. Uzskatu, ka pilnībā pietiek ar bakalaura līmeni, bet starp mūsu darbiniekiem ir arī zinātņu doktors.

Ja CV ir norādīts, ka cilvēks ir apmeklējis daudzus kursus, tas ir kā pozitīvs aspekts atlasē, jo liecina par pretendenta mērķtiecību.

- Vai pievēršat uzmanību arī pretendenta aktivitātēm sociālajos tīklos?

- Jā, arī šim aspektam mēs pievēršam uzmanību un izvērtējam pretendenta saskarsmes loku un intereses. Aplūkojam arī fotogrāfijas — gan mēs paši, gan personāla vadības speciālisti.

- Vai CV ir jāpielāgo konkrētam darba piedāvājumam?

- Jā, tas būtu labi. Var arī akcentēt darbību jomās, kuras speciālistam var noderēt potenciālajā amatā. Var arī atzīmēt piedalīšanos projektos, kas jaunajā darba vietā var izrādīties visai noderīgi. Jārada apstākļi, lai darba devējs spētu saskatīt saikni starp iepriekšējiem projektiem un darbu viņa uzņēmumā.

Pretendējot uz konkrētu vakanci, parasti raksta motivācijas vēstuli. Labs speciālists būs pamanāms arī bez tās, tāpēc motivācijas vēstulei var netikt piešķirta īpaša uzmanība. Tomēr šajā vēstulē būtu jāsniedz atbildes uz vienu galveno jautājumu — kāpēc es vēlos šeit strādāt?

- Papildus profesionālo prasmju un iemaņu uzskatījumam CV ir jāraksturo arī personiskās īpašības, intereses, hobiji. Cik svarīgs ir šis aspekts IT speciālistu atlasē?

- Tas ir svarīgi, jo mums pēc tam ir jāstrādā kopā ar šo cilvēku. Ja cilvēks nodarbojas ar karatē — tas ir viens, ja ar šahu — tas ir pavisam kas cits. Es vienmēr rūpīgi izskatu sadaļu par pretendenta interesēm. Savukārt CV norādītajām personīgajām īpašībām es nepievēršu īpašu uzmanību. Parasti tas ir vispārējs standarta pozitīvo īpašību komplekts, un visi raksta apmēram vienu un to pašu.

- Vai IT speciālista darbā liela nozīme ir prasmei strādāt komandā? Vai no CV var saprast, vai cilvēks spēj strādāt komandā?

- To nevar noteikt, tikai izskatot CV, — tas noskaidrojas sarunā. Liela loma ir iepriekšējo darba vietu rekomendācijas vēstulēm. Tās ir nepieciešamas, lai precizētu nianses gadījumā, ja cilvēks šķiet piemērots, tomēr pastāv šaubas. Piemēram, ja cilvēka pieredze ir atbilstoša, bet viņš bieži mainījis darba vietas. Ģimenes stāvoklim nav liela loma, tomēr labāk to atspoguļot CV.

- Kādas ir jūsu domas par apgalvojumu, ka CV ir tipisks „pārdošanas” teksts? Kāds pamatojums jums šķiet pieņemamāks — teksta veidošana centienos sevi „pārdot” vai ar apziņu, ka „es neesmu simts dolāru zīme, lai visiem patiktu”.

- Protams, ka CV ir „pārdošanas” teksts. Tajā jābūt uzskaitītiem faktiem, ar kuriem cilvēks var lepoties. Galvenais ir nepārspīlēt. Ir jāsniedz konkrēta informācija un nav jāizpušķo fakti.

- Darba devēji bieži ar aizdomām raugās uz „plaša profila speciālistiem”. Tomēr prasmīgam IT speciālistam tā droši vien ir norma. Vai jūs piekrītat, ka, atšķirībā no „plaša profila speciālista” IT speciālistam plaša specializācija kalpo kā priekšrocība?

- Kopumā, jā. Spilgtākais piemērs ir DevOps speciālisti. Šie speciālisti spēj vienlaikus pildīt vairākas IT speciālista funkcijas: programmētājs, sistēmas administrators, testētājs, analītiķis utt. Kombinācijas var būt dažādas. Šāds speciālists start-up projektos var pildīt vairāku darbinieku pienākumus. Lielā uzņēmumā šāds speciālists var uzturēt daudz funkciju un sistēmu un sniegt konsultācijas visdažādākajos jautājumos. No otras puses, ir viens vienīgs augsti kvalificēts speciālists, un uzņēmums var sastapties ar problēmām attiecīgā speciālista prombūtnē. Tādi ir riski.

Jāpiebilst arī tas, ka praktiski visi IT speciālisti ir apguvuši savas prasmes pašmācības ceļā. Pamatzināšanas viņi iegūst augstskolā. Pēc tam viņi kļūst par profesionāļiem, galvenokārt mācoties no pieredzes. Viss ir atkarīgs no paša cilvēka vēlmes darboties.