Banku kreditēšanas tempu saglabāšana - būtisks ekonomikas stimulēšanas faktors

2020. gada 21. aprīlis

Dmitrijs Latiševs, BlueOrange galvenais izpilddirektors

Latvijā izsludinātā ārkārtas situācijā un izaicinājumi, ar ko šobrīd saskaras pasaule, ievieš korekcijas biznesa vidē un atstās ietekmi arī uz Latvijas šī gada tautsaimniecību un ekonomikas izaugsmes tempiem. Uzņēmumiem, saskaroties ar realizācijas apgrozījuma kritumu vai citām negatīvām izmaiņām, īpaši svarīgs ir banku atbalsts un elastīga pieeja problēmsituāciju risināšanā. Tomēr banku lielā loma tautsaimniecībā un kopējos ekonomikas procesos izpaužas ne vien ar uzņēmējdarbības vides atbalsta pasākumiem, bet arī ar plānoto kreditēšanas tempu saglabāšanu. Latvijas ekonomikas saglabāšana un tās attīstības tempi pēc krīzes ir cieši saistīti ar kredīta resursu pieejamību.

Ir jārēķinās ar to, ka arī pēc ārkārtas pasākumu atcelšanas ekonomikā būs nepieciešams zināms iesildīšanās periods. Pašlaik ir svarīgi, lai banku kredītu maksājumu atlikšanas noteikumi būtu klientiem maksimāli draudzīgi un elastīgi. Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas viedoklim, ekonomikai iespēju robežās jāatrodas tādā pozīcijā, lai pēc pauzes restarts būtu iespējami efektīvs. Šobrīd jo īpaši svarīgi maksimāli nākt pretī uzņēmumiem, lai tie varētu savu biznesu saglabāt, tādējādi samazinot iespējamo bankrotu skaitu. 

Uzņēmējiem, saskaroties ar biznesa kritumu, ir ļoti svarīgi pašiem operatīvi vērsties pie bankas, lai situācijai rastu risinājumu. Jo arī banku galvenais mērķis šajos sarežģītajos apstākļos ir ar dažādiem to rīcībā esošiem instrumentiem atvieglot kredīta slodzi uzņēmumiem, lai līdz šim ilgtspējīgais bizness turpinātu veiksmīgi darboties arī pēc Covid-19 ierobežošanas. 

Neapšaubāmi, situācija dažādās nozarēs ir atšķirīga. Daļa no uzņēmumiem, kurus ietekmēja vīrusa situācija, ir nogaidošās pozīcijās un jaunas saistības uzņemties nesteidzas, virkne citu, piemēram, pārtikas ražošanas nozare, aptieku bizness, higiēnisko preču ražotāji, piedzīvo strauju attīstību un izaugsmi. Redzams, ka šādiem uzņēmumiem šobrīd ir vajadzīga papildu finansējuma piesaiste apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām, piemēram, iekārtu iegādei ražošanas jaudas palielināšanai. Aktīvi šobrīd strādā arī tirdzniecības un lauksaimniecības uzņēmumi, jo pieprasījums pēc to produkcijas tirgū ir liels.

Biznesa attīstība šajā kontekstā ir cieši saistīta ar banku gatavību būt atvērtām jauniem klientiem un saglabāt plānoto kreditēšanas apjomu. Banka BlueOrange, kā jau akcentējām pagājušajā gadā, īpaši aktīvi atbalsta vietējos mazos un vidējos uzņēmumus un arī šajos apstākļos saglabā 2020.gadā plānoto 150 miljonu apjomu jaunu kredītu izsniegšanai. Pieteikumu izskatīšana un kredītu izsniegšana notiek arī šobrīd. Iespējams, zināma priekšrocība finanšu sektorā šobrīd ir vietējā kapitāla bankām, kuras var elastīgi un ātri piemērot savas finansēšanas stratēģijas jaunajai situācijai, pieņemot lēmumus uz vietas un operatīvi sniedzot uzņēmumiem nepieciešamo finanšu atbalstu. Vietējā kapitāla banku elastību nosaka laba izpratne par situāciju vietējā tirgū, kas ļauj operatīvi konstatēt Covid-19 ietekmi uz konkrētā uzņēmuma darbību un atrast labāko risinājumu biznesa saglabāšanai.

Banku kreditēšanas politika līdz ar valsts īstenotajiem ekonomikas atbalsta pasākumiem ir vieni no būtiskākajiem uzņēmējdarbības izaugsmes un atbalsta mehānismi gan Covid-19 krīzes laikā, gan pēc tās. Tāpēc šajā situācijā vienlaikus ir svarīgi risināt ne tikai kredītbrīvdienu jautājumus, bet arī rast iespējas turpināt aktīvu kreditēšanu, lai neapstātos to mazo un vidējo uzņēmumu attīstība, kuri šobrīd spēj būt elastīgi un uzņēmīgi. Jo vairāk būs uzņēmumu, kas spēj saglabāt un pat radīt jaunas darba vietas, jo ātrāk atjaunosies iekšzemes patēriņš, jo ātrāk valsts kasi pildīs nodokļu maksājumi, jo ātrāk valsts kopējā ekonomika atgriezīsies izaugsmes līknē.