Dalība asociācijās

Banka ir profesionālo asociāciju dalībniece, kas ļauj aizstāvēt savas un nozares intereses, savlaicīgi un regulāri saņemt aktuālu lietišķo informāciju, kā arī apmainīties viedokļiem ar kolēģiem un piedalīties semināros.


Finanšu nozares asociācija

Banka ir iestājusies Finanšu nozares asociācijā, kuras mērķis ir veicināt Latvijas banku sistēmas stiprināšanu un attīstību. Asociācija nodrošina tās dalībnieku tiesību un interešu aizstāvību valsts un pašvaldības iestādēs, vietējās un starptautiskās organizācijās; nodrošina banku darbinieku apmācību un kvalifikācijas līmeņa celšanu; sniedz metodisku, juridisku un konsultatīvu atbalstu; organizē pieredzes apmaiņu banku darbības jautājumos. 

Plašāka informācija - https://www.financelatvia.eu 


SWIFT KYC Registry

Banka ir SWIFT KYC Registry dalībniece.