Valūtas maiņa

Ātra valūtas maiņa vairāk nekā 20 valūtās

Sazinieties ar mums

Tālrunis: +371 67 034 221

Ko mēs piedāvājam

Mūsu speciālisti konsultēs jūs tirgus tendenču, valūtu un valūtu risku pārvaldīšanas jautājumos

  • Maiņas darījumi galvenajās valūtās un individuāli piedāvājumi, kas balstīti jūsu vajadzībās

  • Norēķins var tikt veikts uzreiz vai ieplānots nākotnē. Jūs varat izvēlēties darījuma tipu

  • Starptautiskie darījumi un valūtu maiņas pakalpojumi NVS, Āzijas un Tuvo Austrumu reģionā

  • Tirgus apskati – mūsu konsultācijas, analītiskais un tehniskais atbalsts

Darījumu apraksti


Piedāvājam iespēju vienoties par izdevīgāku valūtas maiņas kursu summām virs 15 000 EUR (vai ekvivalents citās valūtās).

Darījums tiek noslēgts un stājas spēkā pēc mutiskas piekrišanas darījuma noteikumiem, (pa tālruni) sazinoties ar bankas pārstāvi. Vienošanās par valūtas maiņu pēc izdevīgāka kursa notiek bankas darba laikā – darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, zvanot pa tālruni: +371 67 034 221.

Darījuma noteikumi tiek atrunāti Vispārējos darījumu noteikumos.

Ar standarta valūtas kursiem var iepazities šeit.

Forward jeb nākotnes darījums ir darījums, kura ietvaros ārvalstu valūta tiek pirkta un/vai pārdota, bankai norēķinoties ar klientu norunātajā datumā nākotnē pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā kursa.
Nākotnes darījuma noslēgšanas kārtība ir līdzīga valūtu maiņas darījumam.
Nākotnes darījuma noslēgšanas brīdī jūsu Norēķinu kontā jābūt pieejamam nodrošinājuma depozītam, ko banka pieprasa un bloķē līdz valutēšanas datumam.
Jums ir jānoslēdz ar banku Finanšu instrumentu darījumu līgums.
Grafting strategies ir maiņas kursa fiksēšana starptautiskajiem tirdzniecības darījumiem.

SWAP jeb mijmaiņa apvieno standarta konvertēšanas darījumu ar nākotnes darījumu.
Vienlaikus tiek noslēgti divi dažādi darījumi: jūs pērkat vienu valūtu un pārdodat citu, kā arī iepriekš vienojaties, ka noteiktā brīdī nākotnē veiksit pretēju darījumu pēc šajā brīdī fiksēta kursa.
Nākotnes darījuma noslēgšanas brīdī jūsu Norēķinu kontā jābūt pieejamam nodrošinājuma depozītam, ko banka pieprasa un bloķē līdz valutēšanas datumam.
Jums ir jānoslēdz ar banku Finanšu instrumentu darījumu līgums.
SWAP ir veiksmīgs risinājums naudas plūsmu pārvaldīšanai dažādās valūtās.
Tas ļauj jums arī “pārnest” nākotnes darījuma valutēšanas datumu.

Order ir valūtas pirkšanas vai pārdošanas rīkojums, ja kurss ir sasniedzis jūsu norādīto līmeni, ieskaitot bankas komisijas naudu.
Rīkojums var būt derīgs līdz tā izpildei, atcelšanai vai iepriekš norunātam brīdim. Nosūtot šādu rīkojumu, uz tā obligāti jānorāda Order un šī rīkojuma darbības termiņš, kā arī vēlamais datums. Darījumu atcelt var tikai bankas darba laikā. Rīkojuma izpildes brīdī jūsu kontā jābūt nepieciešamajiem līdzekļiem darījuma veikšanai:
Minimālā darījuma summa ir 100 000 EUR vai citas valūtas ekvivalents.
Jums ir jānoslēdz ar banku Finanšu instrumentu darījumu līgums.

Jums vairs nevajadzēs cītīgi sekot līdzi maiņas kursam.

Mēs izstrādājam savus risinājumus, ņemot vērā jūsu komercdarbības īpatnības, un piedāvājam šādus pakalpojumus valūtu maiņas (FOREX) tirgū:
-  konsultācijas par globālo tirgu tendencēm, valūtām un valūtu riska pārvaldīšanu;
-  valūtu maiņa pēc bankas standarta kursa (automātiskajā režīmā). Valūtu maiņas rīkojumu jūs varat iesniegt personīgi bankā vai Internetbankā, vai nosūtot to pa faksu;
-  pievilcīgs maiņas kurss.

Ja valūtu maiņas darījuma summa pārsniedz 15 000 EUR (vai ekvivalentu citās valūtās), bankas pārstāvji identificē klientus pēc balss paroles un nodrošina, ka zvana brīdī darījumiem lietotajos kontos ir pietiekami naudas līdzekļi. Darījums tiek noslēgts un stājas spēkā pēc klienta mutiskas piekrišanas (pa tālruni) darījuma noteikumiem. Par darījuma pierādījumu kalpo tālruņa sarunas ieraksts.