Paplašināts BluOr Bank Padomes sastāvs

2022. gada 25. augusts

Lai stiprinātu BluOr Bank Padomes funkcijas, nodrošinot augsta līmeņa korporatīvo kultūru un ilgtspējīgu attīstību, tās sastāvā ir ievēlēta jauna Padomes locekle – Nataļja Zolova.

Nataļja Zolova ir augsta līmeņa profesionāle ar ilggadēju pieredzi finanšu institūciju darbā. Savas profesionālās darbības ietvaros N. Zolova ieguvusi lielu pieredzi iekšējā auditā un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanas jomā, kā arī citos praktiskos jautājumos. Nataļja Zolova ir profesionāle ar plašu redzesloku un labām zināšanām.

N. Zolovai ir Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā.

BluOr Bank Padomes jaunās locekles Nataļjas Zolovas pilnvaras ir reģistrētas 2022. gada 25. augustā.

BluOr Bank Padomes sastāvā darbu turpina tās priekšsēdētājs Aleksandrs Peškovs un Padomes locekļi Sergejs Peškovs un Andrejs Kočetkovs.