Vadība

Profesionāļu komanda ar kopīgiem mērķiem,
idejām un vērtībām

100% BluOr Bank AS akciju pieder Latvijā dibinātajam holdingam BBG AS, kura akcionāri ir Latvijas juridiskās un fiziskās personas.

BBG AS akcionāri ir Latvijas kapitālsabiedrības:

— SIA „Alexander Peshkov Family Holdings”
— SIA „Andrey Kochetkov Holdings”
— SIA „Oleg Chepulsky Holdings”
— SIA „Sergey Peshkov Holdings”

un 2 privātpersonas: Aleksandrs Peškovs un Sergejs Peškovs.

Papildu informācija par akcionāriem ir pieejama bankas finanšu pārskatos.

Vadības komanda


Dmitrijs Latiševs

Valdes un Izpildkomitejas priekšsēdētājs, galvenais izpilddirektors (CEO)

Dmitrijs Latiševs ir pieredzējis banku nozares eksperts un augsta līmeņa vadītājs, no 1993. līdz 2002. gadam strādājis vadošos amatos  Baltijas Tranzītu banka un Parex bankā. BluOr Bank komandā strādā jau 20 gadus, no 2011. gada vada tās darbu. Līdztekus vadītāja profesionālajai pieredzei Dmitrijam ir padziļinātas zināšanas un prakse klientu apkalpošanas jautājumos un finansējuma programmu attīstībā. Dmitrijam ir maģistra grāds finanšu un kredītu specialitātē (LU).

Aleksejs Peškovs, TEP

Izpildkomitejas loceklis, galvenā izpilddirektora vietnieks (dep. CEO)

Aleksejs darbu bankā uzsāka 2009. gadā. Ieguvis bakalaura grādu biznesa pārvaldībā (University of Durham) un maģistra grādu investīciju pārvaldībā (Cass Business School). Trasta un turības pārvaldnieku asociācijas STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) biedrs.  

Jeļizaveta Peškova

Izpildkomitejas locekle,
izpilddirektore (EO)

Jeļizaveta uzsāka darbu finanšu jomā 2000. gadā dažādos (tostarp vadošos) amatos Baltikums finanšu grupā, tika ievēlēta par Valdes priekšsēdētāju apdrošināšanas sabiedrībā „Baltikums”. Bankā darbu uzsāka 2007. gadā, uzņemoties jauna bankas darbības virziena ieviešanas projektu – privātkapitāla pārvaldība (Private Banking). 2013. gadā tika iecelta izpilddirektores (EO) amatā.

Igors Petrovs

Valdes un Izpildkomitejas loceklis, atbilstības direktors (CCO)

Igoram Petrovam ir vairāk nekā 20 gadu darba pieredze banku nozarē, no tiem divpadsmit gadu pieredze operacionālās darbības un atbilstības nodrošināšanā un uzraudzībā. Ir vadībzinātņu maģistra grāds (RTU), ir ieguvis CAMS un CGSS sertifikātus, tiek turpinātas studijas MBA diploma iegūšanai.

Inga Preimane

 Valdes locekle

Ingai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze banku nozarē. Viņa ir augsta līmeņa vadītāja finanšu risku un darbības atbilstības, kā arī iekšējā audita jomā. Starptautisku profesionālo institūciju biedre – ACAMS (The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) un IIA (The Institute of Internal Auditors), ir CAMS sertifikāts. Maģistra grāds ekonomikā (RTU).

Dmitrijs Feldmans

Valdes un Izpildkomitejas loceklis, izpilddirektors

Dmitrijs savu profesionālo karjeru banku nozarē uzsāka 2004. gadā. Četrpadsmit gadu laikā viņš ir ieguvis vērtīgu pieredzi, strādājot bankās un investīciju sabiedrībās, korporatīvās kreditēšanas, korporatīvo un HNWI klientu apkalpošanas, investīciju un finanšu tirgu jomā. BluOr Bank komandai Dmitrijs pievienojās 2010. gadā, un ir pierādījis sevi kā profesionāli dažādās jomās — viņš nodrošināja investīciju pārdošanas procesus, vadīja privātbanķieru komandu, kā arī bija bankas reģionālās struktūrvienības vadītājs. Pašlaik Dmitrija atbildībā ir biznesa attīstība, kā arī privāto un korporatīvo klientu apkalpošana. Dmitrijs ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā.

Vadims Morozs

Valdes loceklis

Vadimam Morozam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze darbā banku nozarē. BluOr Bank komandā galvenā grāmatveža amatā Vadims strādā kopš 2016.gada. Viņa vadībā ir realizēti vairāki sarežģīti grāmatvedības projekti, kā arī uzlabota nozīmīgu grāmatvedības procesu efektivitāte. Vadims Morozs ir atbildīgs par bankas grāmatvedības uzskaites vispārējo organizāciju un kontroli.

Andrejs Kočetkovs

Izpildkomitejas loceklis,
Investīcijas klientu pārvaldes vadītājs

Andrejs ir augsti kvalificēts vadītājs ar plašu pieredzi banku nozarē. Savu amatu un pienākumu ietvaros viņš jau vairāk nekā 12 gadus piedalās BluOr Bank vadības procesos un stratēģisku biznesa lēmumu pieņemšanā. Andreja pieredze un zināšanas finanšu nozarē nodrošina profesionālu investīciju vadību bankā un vērienīgu projektu realizāciju. Andrejam ir maģistra grāds (Banku augstskola) un MBA grāds (Swiss Business School).

Pāvels Orlovs

PhD Kredītu un investīciju komiteju loceklis, risku direktors (CRO)

Pāvelam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze finanšu risku vadības, finanšu analīzes un ALM (Assets and Liabilities Management) jomās bankās. Viņš ir ieguvis doktora grādu matemātikā Latvijas Universitātē. BluOr Bank komandai kā Finanšu analīzes un finanšu risku vadības pārvaldes vadītājs Pāvels pievienojās 2016.gadā. Bankā viņš ir atbildīgs par likviditātes riska, tirgus riska, kredītriska un kapitāla pietiekamības pārvaldīšanu.


Andrejs Lavrinovičs

Izpildkomitejas loceklis, informācijas tehnoloģiju direktors (CIO)

Andrejs ir augsta līmeņa IT speciālists ar vairāk nekā 20 gadu darba pieredzi banku jomā. Viņa vadībā ir realizēti vairāki augstākās sarežģītības banku sistēmas projekti, tai skaitā, projekti grāmatvedības un e-komercijas jomā, kā arī tika izstrādātas iekšējās sakaru sistēmas un korporatīvā internetplatforma. Andrejs ir ieguvis Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolas bakalaura grādu starptautiskajā ekonomikā.