BlueOrange tiek ierindota sistēmiski nozīmīgāko banku vidū

2022. gada 20. janvāris

Aizvadītā gada nogalē FKTK, atbilstoši Kredītiestāžu likumam, ir nosaukusi iestādes, kas Latvijā finanšu jomā atbilst statusam “citas sistēmiski nozīmīgas finanšu iestādes”, iepriekšējām četrām pievienojot arī banku BlueOrange (alfabētiskā secībā):

• Akciju sabiedrība “Citadele banka”
• Akciju sabiedrība “Rietumu Banka”
• AS BlueOrange Bank
• AS “SEB banka”
• “Swedbank” AS

Kredītiestādes nozīmīgums tiek novērtēts, ņemot vērā konkrētus obligātos kritērijus un finanšu rādītājus. Vienlaikus sistēmiski nozīmīgām finanšu iestādēm tiek noteikta arī konkrētu normu izpilde.

“Esam gandarīti, ka banka BlueOrange ar savu mērķtiecīgo darbu un ieguldījumu Latvijas finanšu tirgū ir sasniegusi nozīmīgu līmeni savā izaugsmē, ierindojoties valstī citu sistēmiski nozīmīgāko banku vidū,” atzīmē galvenais izpilddirektors Dmitrijs Latiševs. “Vienlaikus mēs skaidri apzināmies, ka šāds novērtējums uzliek mums arī papildus prasības, stingrāku normu un kritēriju ieviešanu, kas ir neatņemams priekšnoteikums turpmākajai bankas izaugsmei."

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību un paaugstināto neskaidrību par epidemioloģisko un ekonomisko attīstību, jauno prasību un normu izpilde būs jānodrošina no 01.01.2023.

Plašāka informācija ir lasāma šeit.