Par BluOr Bank darbību 2023. gada 1.ceturksnī *

2023. gada 31. maijs

BluOr Bank 2023. gada 1. ceturksni noslēdza ar 4,31 milj. EUR pelņu. Bankas kopējais aktīvu apjoms 1.ceturkšņa beigās bija 715,8 milj. EUR. Kopējais piešķirto un izsniegto kredītu portfelis pirmā ceturkšņa beigās bija 378 milj. EUR.

Atbilstoši savai biznesa stratēģijai, banka turpina primāri nodrošināt un attīstīt pakalpojumus korporatīvajiem klientiem. Tā, 2023. gada pirmajos mēnešos ir izstrādāti vairāki jauni piedāvājumi, kas uzņēmējiem ļauj efektīgāk izmantot savu naudas līdzekļu atlikumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Jaunos pakalpojumus jau ir novērtējuši kā bankas esošie, tā arī jaunie klienti.

BluOr Bank turpina aktīvi kreditēt uzņēmumus, izsniedzot finansējumu visdažādāko nozaru uzņēmējiem. Tāpat tiek turpināta mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas programma.

“2023.gada pirmajos mēnešos atgriezās aktivitāte ražojošo uzņēmumu nozarē un nekustamo īpašumu attīstībā, kas bija apstājusies izejvielu un energoizmaksu paaugstināto izmaksu dēļ. Liela rosība notiek saules paneļu un vēja parku attīstīšanā, finansējumu pieteikumos dominē investīciju projekti. Ražojošie uzņēmumi primāri pievēršas sava biznesa neatkarības stiprināšanai no energoresursu izmaksu svārstībām, siltina savus uzņēmumus, modernizē, iegādājas jaunas jaudīgas iekārtas. Būtisks faktors ir ALTUM izsludinātā atbalsta programma pārstrādes uzņēmumiem tieši energoefektivitātes kontekstā. Uzņēmumi steidz izmantot arī citus pieejamos fondus un programmas, lai mazinātu savas ražošanas izmaksas,” tā biznesa vidi 2023. gada pirmajos mēnešos Latvijā raksturo BluOr Bank valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.

“Neapšaubāmi, joprojām augošā EURIBOR likme joprojām sagādā bažas kredītņēmējiem, taču mūsu banka nāk šajā situācijā pretim, meklējot risinājumu, kā klientam atvieglot naudas plūsmu un veicināt klienta biznesa attīstību. BluOr Bank šajā situācijā, piemēram, piedāvā garāku kredīta atmaksas grafiku vai atsevišķiem projektiem samazina bankas procentu likmi, tādējādi samazinot EURIBOR likmes spiedienu. Kopā ar saviem klientiem – gan esošajiem, gan jaunajiem – meklējam risinājumus, kas palīdz pielāgoties tirgus situācijai, lai biznesa attīstība neapstātos,” komentē Dmitrijs Latiševs. “Mēs esam orientēti uz ilgtermiņa attiecībām ar saviem klientiem, tāpēc mēs kā banka cenšamies sniegt visaptverošus finanšu risinājumus, pielāgotus klientu vajadzībām,” piebilst BluOr Bank valdes priekšsēdētājs.*2023.gada 1.ceturkšņa finanšu rezultāti nav auditēti