Izmaiņas BluOr Bank valdes sastāvā

2023. gada 08. decembris

BluOr Bank valdes loceklis Igors Petrovs sakarā ar jauniem profesionāliem izaicinājumiem karjerā 2023. gada 8.decembrī ir pārtraucis darba attiecības ar banku un līdz ar to atstājis arī BluOr Bank valdi.

Igors Petrovs Atbilstības direktora (CCO) amatā bankas komandai pievienojās 2017. gada augustā, BluOr Bank valdes locekļa amatu ieņemot no 2018. gada maija.

Šajā laikā Igors Petrovs ir profesionāli vadījis operacionālās darbības un atbilstības nodrošināšanas un uzraudzības procesus, stiprinot risku pārvaldīšanas un iekšējās kontroles jautājumus bankā.

BluOr Bank vadība ir pateicīga Igoram Petrovam par ieguldīto darbu.