Dokumenti

• Iesniegums pamatkonta atvēršanai un apkalpošanai

• Anketa pamatkonta atvēršanai un apkalpošanai


Patērētāja pamatkonta atvēršana un apkalpošana

Pamatkonts var tikt atvērts bez maksas fiziskai personai, kas ir Eiropas Savienības (ES) rezidents, kurai nav uzturēšanās atļaujas Latvijā, bet kuras izraidīšana no valsts atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav iespējama. Personai jāiesniedz apliecinājums par kontu neesamību citās Latvijas Republikas kredītiestādēs. Pamatkonts nodrošina šādus pakalpojumus: maksājumu konts EUR valūtā, internetbanka ar vienu Digipass ierīci vai vienu BlueKey, maksājumu karte, naudas līdzekļu ieskaitīšana pamatkontā, pārskaitījumi EUR valūtā (SEPA un zibmaksājumi), skaidras naudas izņemšana un regulāro maksājumu noformēšana un lietošana. Lai piekļūtu pamatkontam, papildu pakalpojumu iegāde nav obligāta. Lēmums par pamatkonta atvēršanu bankā var tikt pieņemts 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas. Pamatkonta un ar to saistīto pakalpojumu noformēšanas un apkalpošanas maksa tiek piemērota atbilstoši spēkā esošajam cenrādim Latvijas klientiem – fiziskām personām. Pamatkonta atvēršanas pieteikšana iespējama bankas Klientu apkalpošanas centrā.

Norēķinu konta dokumenti

Maksājumu karšu dokumenti