Neklātienes identifikācija 

Neklātienes identifikācija


Tas ir process, ar kura palīdzību banka pārliecinās par fiziskās personas identitāti. Identifikācija var tikt realizēta klātienē, elektroniski vai neklātienē. Pēc veiksmīgas identifikācijas banka var atvērt klientam kontu vai piedāvāt citus pakalpojumus, kā arī izpildīt klienta rīkojumus.

• Klātienes identifikācija notiek bankas speciālistam un klientam tiekoties personīgi, un klients uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID).

• Elektroniskā identifikācija saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu tiek veikta ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) piedāvātajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem: eID karte, eParaksts karte, eParaksts karte+ un eParaksts (mobile) (www.eparaksts.lv). Elektroniskā identifikācija ir viens no attālinātās identifikācijas veidiem.

• Neklātienes identifikācija tiek veikta, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus: videoidentifikāciju vai drošu elektronisko parakstu, vai citus tehnoloģiskos risinājumus, un arī aizstāj personisku klienta tikšanos ar bankas pārstāvi. BluOr Bank savu klientu neklātienes identifikācijai izmanto videoidentifikāciju, e-parakstu vai “1.maksājumu”. Detalizētāk par šiem paveidiem un to izmantošanas kārtību skatīt šeit.

Pašlaik personas neklātienes identifikācija ir pieejama:

Jaunajiem klientiem – fiziskām personām:
• fiziskām personām, kas ir EEZ, Šveices vai Lielbritānijas rezidenti, ieskaitot personas, kurām ir EEZ valstīs, Šveicē vai Lielbritānijā izsniegtās pagaidu (ne mazāk par 6 mēnešiem) vai pastāvīgās uzturēšanas atļaujas.


Jaunajiem klientiem – juridiskām personām:
uzņēmumiem, kas ir reģistrēti Latvijā, Šveicē, Lielbritānijā, ES vai EEZ, ja to pilnvarotās personas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidenti.


Jaunajiem klientiem – fiziskām personām, kas vēlas izmantot tikai BluOr Bank Depozīta pakalpojumu:
• fiziskām personām, kas ir Latvijas, ES, EEZ, Šveices vai Lielbritānijas rezidenti.


BluOr Bank esošo klientu jaunām saistītām personām:
• fiziskai personai, kas ir esošā klienta - juridiskās personas jaunā pilnvarotā persona vai korporatīvās kartes lietotājs un kas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidents. Uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijā, Šveicē, Lielbritānijā, ES vai EEZ.

• fiziskai personai, kas ir esošā klienta - fiziskās personas papildu kartes lietotājs un kas ir Latvijas, ES, EEZ vai OECD rezidents.

Kādi pakalpojumi ir pieejami klientam, ja viņš ir identificēts neklātienē?

Neklātienes identifikācijas veidi, kuri izmantojami BluOr Bank

Šis neklātienes identifikācijas paveids izmantojams tajos gadījumos, ja klients vēlas izmantot tikai BluOr Bank Depozīta pakalpojumu un tas nozīmē, ka klientam obligāti ir jāveic viena iemaksa jaunatvērtajā BluOr Bank kontā no sava konta, kas atvērts citā Latvijas kredītiestādē, ES vai Lielbritānijas licencētā maksājumu iestādē. Ja maksājums veikts no klienta maksājuma iestādes konta, maksājuma mērķī jābūt norādītam klienta vārdam, uzvārdam, personas kodam vai dzimšanas datumam un maksājuma iestādē piešķirtajam unikālajam klienta identifikācijas numuram.

Šis neklātienes jeb elektroniskās identifikācijas veids nozīmē, ka identificējamajai personai ir jāparaksta Iesniegums ikdienas pakalpojumu saņemšanai, kas ir iespējams arī Klienta kabinetā, vai sava personu apliecinošā dokumenta (pases vai ID, no abām pusēm) elektroniskā kopija (jpg., png., pdf. formātos) ar drošu elektronisko parakstu, un šis parakstītais dokuments jānosūta bankai pa e-pastu, ar kura palīdzību notiek sarakste ar banku, interaktīvajā anketā interneta vietnē vai Klienta kabinetā.

Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 2. puntā noteikto: Drošs elektroniskais paraksts — ir kvalificēts elektroniskais paraksts Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk — Regula Nr. 910/2014/ES) 3. panta 12. punkta izpratnē;

Dokuments, kurš parakstīts ar ES izsniegtu drošu e-parakstu (Eiropas Savienības uzticamo pakalpojumu sniedzēju saraksts), elektroniskā paraksta derīgumu banka pārbauda oficiālajā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē, bet, ja persona parakstījusi dokumentu Eiropas Savienības eDokumentu standarta formātā ASIC-E (vienotais ES standarts), tad parakstu pārbauda portālā eParaksts.lv un programmatūrā eParakstītājs 3.0.

Dokumentus ar ES izsniegtu drošu e-parakstu BluOr Bank pieņem ASICE formātā un pārbauda eParakstītāja programmā 3.0. vai www.eparaksts.lv, lai pārliecinātos, vai e-paraksti ir derīgi un dokuments tiek parakstīts ar Eiropas Savienības standartiem atbilstošu laika zīmogu.

Izņēmuma gadījumā dokumentus ar Igaunijas vai Lietuvas e-parakstu BluOr Bank pieņem arī PDF formātā un pārbauda tos eParakstītāja programmā vai www.eparaksts.lv, lai pārliecinātos, vai e-paraksti ir derīgi. Ja pārbaudes rezultātā paraksti tiek atzīti par nederīgiem, tad banka iesaka tos parakstīt ASIC-E formātā.

Banka lūdz parakstīt PDF failus, izmantojot eDOC formātu (to var izvēlēties, parakstot dokumentu portālā eParaksts.lv un programmatūrā eParakstītājs 3.0.)

Šis neklātienes identifikācijas veids nozīmē, ka klientu identificē video sesijā.


Kas nepieciešams klientam video sesijas norisei?

Klientam ir jāveic šādas darbības:

• Iepriekš tālrunī vai planšetdatorā jālejupielādē nepieciešamā pievienojumprogramma/ spraudnis (Zoom);

• Attiecīgajā laikā e-pasta programmā ir jāizveido savienojums ar Zoom aplikāciju, kas pirms tam tiek nosūtīta klientam, jāievada parole, vārds, uzvārds un ierīcē jāsniedz atļauja izmantot video un audio. Pēc tam var sākt video sesiju.


Kas nepieciešams, lai video sesija noritētu sekmīgi?

Lai video sesija noritētu sekmīgi, nepieciešami šādilūdzam sekot šādiem nosacījumiem:

• sagatavojiet personu apliecinošu dokumentu — pasi vai ID karti;

• sagatavojiet pašrocīgi parakstītus iesniegumu un anketu konta atvēršanai, ja tie bija nosūtīti bankai pa-epastu skenētā veidā;

• izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru ar kameru (tīmekļa kamera) un mikrofonu;

• izvēlieties klusu, labi apgaismotu vietu;

• pārliecinieties, vai ir pieejams stabils, pietiekams interneta savienojums ;

• pārliecinieties, vai ierīces akumulatora enerģijas līmenis ir pietiekams 15 minūšu nepārtrauktai darbībai;

• izvēlieties video sesijas valodu - latviešu, angļu vai krievu.


Cik ilgi vidēji ilgst viena video sesija?

Video sesijas ilgums ir aptuveni 15 minūtes.


Kā notiek video sesija?

Video sesijas laikā bankas darbinieks aicinās Jūs:

• uzrādīt Jūsu personu apliecinošo dokumentu — pasi vai ID karti;

• atkārtoti sniegt atbildes uz dažiem anketas jautājumiem, piemēram, par Jūsu vārdu, uzvārdu , adresi un dzimšanas datumu, kā arī, ja nepieciešams, citiem jautājumiem;

• mutiski atkārtoti sniegt piekrišanu datu apstrādei un apliecināt, ka esat iepazinies ar bankas noteikumiem;

• parakstīties uz papīra lapas un parādīt bankas darbiniekam Jjūsu parakstu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka video sesija tiks ierakstīta, kā arī tiks iegūti klienta un klienta personu apliecinošo dokumentu ekrānuzņēmumi.


Kas notiks pēc video sesijas?

Video sesijas ieraksts tiek pārbaudīts darbadienas laikā. Pēc pieņemtā lēmuma par konta atvēršanu mēs Jums nosūtīsim paziņojumu uz e-pasta adresi, ko norādījāt reģistrācijas brīdī mūsu mājas lapā vai Klienta kabinetā.

Ja esat izvēlējies/-jusies atvērt norēķinu kontu bankā BluOr Bank, vienlaikus mēs uzsāksim maksājumu kartes sagatavošanu, kas parasti ilgst 2 darbadienas. Kad saņemsiet informāciju par konta atvēršanu, varēsiet papildināt kontu un sākt to lietot.


Tehniskā informācija:

• klientam jāizmanto personīgais dators, planšete vai viedtālrunis ar digitālo videokameru ar augstu izšķirtspēju ne mazāk par 1080p un 10 MP;

• video sesijas veikšanas vietā jābūt tādam apgaismojumam, kas būtu pietiekams sejas atpazīšanai; bankas darbinieks var pieprasīt ieslēgt papildu apgaismojumu;

• video sesijas gaitā balsij jābūt labi saprotamaisadzirdamai, bez fona trokšņiem;

• klienta sejai un atpazīstamiem priekšmetiem jāatrodas centrā;

• klientam ir jāizmanto krāsu video kamera;

• tiešsaistes video nodrošināšanai interneta savienojuma ātrumam jābūt ne mazāk par 8 Мbit/s;

• ir jābūt instalētam programmnodrošinājumam Zoom;

• ir jābūt instalētai tīmekļa pārlūkprogrammai.

Šis neklātienes identifikācijas veids ir divu obligāto soļu kombinācija, kas klientam un bankai ir jāveic, lai identifikācija tiktu veiksmīgi pabeigta.

Identifikācijas veidu kombinācija ļauj bankai samazināt noteiktos ierobežojumus, ja tādi tika piemēroti. 

Saistītie jautājumi

Ja klients - fiziskā persona sākotnēji ir izmantojis tikai Depozīta pakalpojumu un tagad vēlas izmantot arī citus bankas pakalpojumus, viņam ir jāaizpilda Iesniegums fiziskās personas ikdienas pakalpojumu saņemšanai un Fiziskās personas anketa, un tās jāiesniedz bankā šādos veidos:

Klientu kabinetā - elektroniski;

• Mūsu apkalpošanas centrā Rīgā, Jēkaba ielā 2 – personīgi;

• Internetbankā – personīgi vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītas un ieskenētas veidlapas;

• pa pastu uz adresi Smilšu ielā 6, Rīga, LV-1050, Latvija - personīgi parakstītas oriģinālās veidlapas;

• uz e-pastu bank@bluorbank.lv – parakstītas ar Drošu elektronisko parakstu veidlapas.

Protams! Varat aizpildīt anketu Klienta kabinetā un pēc tam ierasties mūsu Klientu apkalpošanas centrā Jēkaba ielā 2, Rīgā, kur bankas speciālists apstrādās Jūsu pieteikumu Jūsu klātbūtnē.