BlueOrange un citas vietējā kapitāla bankas apliecina gatavību palielināt kreditēšanas apjomus uzņēmējiem

2019. gada 09. oktobris

9. oktobrī norisinājās Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas rīkotās mediju brokastis par vietējā kapitāla banku vietu finanšu tirgū un pienesumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā.

Mediju brokastīs piedalījās Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis, BlueOrange bankas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs, Finanšu nozares asociācijas Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats un Signet Bank valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons.

Pasākuma laikā Finanšu nozares asociācijas padomes loceklis, bankas BlueOrange valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs uzsvēra, ka vietējā kapitāla banku transformācija ir uzskatāma par notikušu.

“Vietējā kapitāla bankas ļoti īsā laikā ir veikušas būtiskas izmaiņas savā biznesā, realizējot kardinālas izmaiņas un skaidri definējot jaunus biznesa mērķus. Katra banka ir atradusi savu nišu finanšu tirgū un, kā prakse rāda, sekmīgi apkalpo Latvijas un Eiropas valstu uzņēmējus un privātpersonas. Vietējās bankas rada veselīgu konkurenci tirgū, kuras ieguvēji ir uzņēmēji,” atzīmēja D. Latiševs.

Stratēģiskās attīstības komitejas līdzpriekšsēdētājs, Baltic International Bank valdes priekšsēdētājs Viktors Bolbats akcentēja pieprasījumu pēc vietējā kapitāla banku sniegtajiem pakalpojumiem gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū. Viņš informēja par vietējā kapitāla banku iespējām kreditēt Latvijas ekonomiku 2020. gadā vairāk nekā 220 miljoniem eiro apmērā.

“Vietējā kapitāla banku bizness ir vērā ņemama Latvijas ekonomikas sastāvdaļa. Darbs vietējā biznesa vidē ļauj tām labi izprast sabiedrību un uzņēmēju, esot ciešā sasaistē ar valsts tautsaimniecību. Šīs bankas koncentrējas uz vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, tās ir atbildīgas, prognozējamas un tajā pat laikā elastīgas, jo daudzos gadījumos vietējā kapitāla bankām ir iespēja izvērtēt darījumus ārpus standartiem, ir vairāk laika iedziļināties tajos, individuāli izprotot klientu vajadzības,” vietējā kapitāla banku priekšrocības raksturoja V.Bolbats.

Savukārt Signet Bank valdes priekšsēdētājs Roberts Idelsons atzīmēja: “Esošās pārmaiņas finanšu sektorā ir uzskatāmas par normālu evolūcijas procesu, kas nenoliedzami veicina Latvijas finanšu sistēmas starptautiskās reputācijas atjaunošanu. Šo procesu rezultātā Latvijas tautsaimniecība iegūst papildus finansējuma iespējas, ilgtermiņa prognozējamību un konkurences pieaugumu finanšu sektorā.”

Tāpat mediju brokastu dalībnieki atzīmēja, ka 2018. gadā ir paveikts milzīgs darbs risku samazināšanas jomā: atbilstoši mūsdienu prasībām bankas ir pilnībā atteikušās no augsta riska klientu apkalpošanas, investējušas ievērojamus līdzekļus klientu un to darbības pārbaudēs.

Kā būtiska tika atzīmēta kvalitatīvas diskusijas nepieciešamība par normatīvo prasību rādītāju pārskatīšanu, lai nodrošinātu vietējā kapitāla banku jauno biznesa modeļu izaugsmes stabilitāti.

“Lai veicinātu finansējuma un banku pakalpojumu pieejamību vietējiem uzņēmējiem, ir ļoti svarīgi turpināt kvalitatīvu dialogu starp bankām un regulatoru par nākotnes uzraudzības principiem un metodoloģiju,” uzsvēra R. Idelsons.

Mediju brokastu dalībnieki bija vienisprātis, ka vietējā kapitāla bankas ir spēcīgi tirgus dalībnieki, kas nodrošina finansējumu vietējiem uzņēmumiem. Paredzams, ka nākotnē to loma palielināsies un nostiprināsies, sniedzot ievērojamu ieguldījumu Latvijas ekonomikā. Aktīvs vietējā kapitāla banku dialogs ar Finanšu nozares asociāciju un valsts institūcijām stiprina Latvijas banku sektora stabilitāti un reputāciju.